Open Amare | Interieur

Design – realization: 2020-2022

Design: Cultural building

Location: Spui, The Hague

Client: Stichting Amare

Building Management: Drees en Sommer

In collaboration with: NOAHH, Brunnontwerp, Aziz Bekkaoui, Silo Agency

Execution partners: Van Keulen, INTOS, Interior Works

Team:  Thomas Offermans | Xenofon Moraitis | Luciënne | Javier Pinazo | Cristina Bestebreurtje.

 

Een groot deel van het interieur van Amare zat reeds in de hoofdopdracht van Cadanz en is in lijn met de gebiedsvisie en gebouwontwerp mee-ontworpen. Zo is het interieur van de hoofdzalen bijvoorbeeld tot en met het ontwerp van de stoelen integraal meegenomen. Maar ook het congrescentrum, de publiekstoiletgroepen, de keukens en de buffetten van de stadskantine zijn door JCAU ontworpen binnen de opdracht van Cadanz.

Een deel van het interieurontwerp van Amare echter was geen onderdeel van de opdracht die het ontwerp van het gebouw en de gebiedsvisie behelsde. De gebruikers van Amare, onder leiding van Jan Zoet en Leontien Wiering, wilden een extra betekenisvolle laag toevoegen aan de publieksruimtes en dat werd een directe opdracht onder hen.

JCAU kreeg in 1e instantie de taak om een vooraf bepaald budget te verdelen over interessante zones in de publieksgebieden van het gebouw om zo een extra, betekenisvolle laag toe te voegen aan het gebouw. Ook deed JCAU, in overleg met de opdrachtgever, een voorstel om de zones te verdelen over de twee hoofdarchitecten van het gebouw (JCAU en NOAHH) aangevuld met de ontwerper Aziz Bekkaoui en interieurarchitect Brunnontwerp, het bureau van Jorrit van Gaal.  De vier ontwerpers hebben in nauw contact een strategie en een moodboard gemaakt zodat er een goede balans tussen eigen(zinnig)heid en onderlinge coherentie werd bewerkstelligd.

 

Een aantal hoofdgedachten lagen ten grondslag van de visie. Dat zijn 3 conceptuele pijlers:

A   De keten van stedelijke kamers die de Turfmarkt begeleiden van het Centraal station tot en met de Nieuwe Kerk heeft een rol gespeeld in de opbouw van ruimtes in het gebouwontwerp. We hebben deze namelijk doorgezet ín het gebouw als kunstzalen (“salas”); de verschillende entreegebieden en foyers vormen ruimtes met elk een andere sfeer, zodat de bezoeker van wereld naar wereld loopt. Deze ruimtes worden niet altijd door concrete wanden en vloeren van elkaar gescheiden, maar kunnen ook alleen door kleur, sfeer of licht worden gedefinieerd. Hierdoor gaan buiten en binnen nog meer in elkaar over en wordt het gebouw nog laagdrempeliger. Tevens draagt deze keten van speciale plekken bij aan de verrassingen die de bezoekers aan Amare zullen ondergaan!

B   Open Amare: de sleutelbegrippen die de identiteit van Amare, als een veelomvattend kunstcentrum, definiëren zijn: Laagdrempelig, Uitnodigend, Prikkelend, Sprankelend, Internationaal verbonden en Kwaliteit. Deze kernwaarden, gecombineerd met de door Silo Agency slim gevonden woordencombinatie “I AM WE ARE” moesten voelbaar zijn bij elk ontwerp.

C   Een aantal ogenschijnlijke tegenstellingen vormden de kernbegrippen waar de ontwerpen aan dienden te appelleren om te zorgen voor gelaagdheid in de beleving waardoor laagdrempeligheid en inclusiviteit worden bereikt.

Deze set aan begrippen maakt dat jong en oud, autochtoon en allochtoon, kunstkenner en dagjestoerist, student en diplomaat, etc het gebouw willen betreden en gevoed worden door alle soorten cultuur.

internationaal < > lokaal

onderdeel stad <> autonoom gebouw

populair <> specialistisch

wow effect <> memorabel

groot <> klein

geschiedenis <> toekomst

verschillende plekken <> eenheid en coherentie in gebouw

black box < > doorwaadbaar gebouw

Deze onderliggende waardes, aangevuld met de gezamenlijke materiaalsessies, hebben mede de beeldkwaliteit bepaald van Open Amare. Van daaruit zijn de verschillende ontwerpers gaan werken.